هفتمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از ۱۷ مرداد در تبریز برگزار خواهد شد.