هفتمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور هم به پایان رسید.

اخبار مربوط به این المپیاد ورزشی را که در تبریز برگزار شده بود می توانید در این دو لینک مشاهده بفرمایید:

http://www.tabriz-olympiad85.com

http://student.tbzmed.ac.ir/Olympiad/tabriz-olympiad85.htm