آهنگ پلنگ صورتی رو تقریبا همه شنیدند .... اما این دفعه من یک اجرای بسیار جالب از آهنگ پلنگ صورتی رو شنیدم:

اجرای موسیقی پلنگ صورتی با سازهای موسیقی آذری توسط امین رسولی همشهری نخبه،این هم لینکش:

 http://aminrasooli.podomatic.com/entry/2006-07-21T17_19_42-07_00