با خبر شدیم پدر بزرگوار دوست و همکلاسی عزیزمان٬ دکتر رضا جودی دار فانی را وداع گفته اند.

رضا جان، می دانیم که درد سختی است و فقدان جانکاهی. از ما جز طلب مغفرت برای روح آن مرحوم و آرزوی صبر و شکیبایی برای شما بر نمی آید. بدان که این ضایعه، قلب ما را نیز به سختی فسرد.