اخیراْ و بر اساس رفرانسهای ۲۰۰۶ تعدادی از وظایف جدید برای اینترنهای محترم پیش بینی شده که در ذیل شما را با گوشه ای از آنها آشنا میکنیم.:

- آوردن تک تک دارو ها از استوک دارویی بخش و نشان دادن آنها به مریض و پرسیدن این نکته که « از اینا که نمی خوردی!؟»

- پرهیز از هرنوع جوانگرایی!!! ( بر اساس این فرموده که «جوون بازی در نیارید!!»)

 - رسم کروکی مطب شخصی یا کلینیکی اساتید محترم و راهنمایی بیماران به آنجا

- میرزا بنویسی (البته این مورد در رفرانسهای قدیمی هم موجود بود و الان تاکید بیشتری بر آن میشود.)

- گرفتن فشارخون دوستان و آشنایان کادر محترم، اساتید محترم، رزیدنتهای محترم و هر انسان محترم دیگر، محض اطمینان

- طی الارض (یعنی وقتی هم در اورژانس کارتان دارند و هم در این بخش و هم در آن یکی بخش شما موظفید که در هر  سه جا  و حتی اگر لازم شد در جاهای دیگری حضور داشته باشید.)

* توضیحاْ در باب بند فوق عرض شود که باید اینترن به آن درجه از تعالی روحانی رسیده باشد که طی الارض کار یک ثانیه وی باشد.

>>> نکته فوق مهم:
اینترنهای محترم بدانند و آگاه باشند که بزگترین جنایتکاران عرصه تاریخ پزشکی همین پزشکان عمومی بوده اند. (ندیده اید که بزرگان تمام موارد missed شده را تقصیر پزشکان عمومی میدانند)
در ضمن ایشان باید بدانند که تمام متخصصین محترم از روز اول متخصص به دنیا آمده اند و هیچیک حتی برای یک لحظه اینترن و یا زبانم لال پزشک عمومی نبوده اند.
ناگفته پیداست که همین اینترنها از آنجایی که خودشان روزی پزشک عمومی خواهند شد، از همین الان در جنایات این فرقه شریک و مستوجب کیفر می باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجانبان از عزیز آقا راننده محترم سرویس خوابگاه که هر روز صبح با پخش موسیقی های ترقّص آور!!! باعث میشوند تا انرژی های نهفته در فیبرهای عضلانی جوانان، خود را به منحصه ظهور برسانند، کمال تشکرات خود را بروز می دهیم.