ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در ايران كه از ششم آبان ماه آغاز شده بود، روز ۲۶ آبان ماه به پايان رسيد.نتایج اولیه این سرشماری روز چهارشنبه از سوی محمد مدد  رييس مركز آمار ايران اعلام شد، که جهت اطلاع گزیده ای از آن را در وبلاگ قرار می دهیم:

سر شماری در ۳۰ استان و ۳۳۶ شهرستان انجام شد.

برآورده‌هاى مقدماتى از نتايج ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن نشانگر اينست كه جمعيت كشور ۷۰ ميليون و ۴۹ هزار و ۲۶۲ نفر است.

 پرجمعيت‌ترين استان كشور در اين سرشمارى، تهران با ۱۳ ميليون و ۳۲۸ هزار و ۱۱ نفر است كه ۱۹ درصد كل جمعيت كشور را در خود جاى داده است.كم جمعيت‌ترين استان كشور نیز ايلام است كه با ‪ ۵۴۳‬هزار و ‪۷۲۹‬ نفر، هشت دهم درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است.

بعد خانوار ۴ نفر بوده است.

تراكم جمعيت (بر اساس نفر در كيلومتر مربع)‪ ۴۳‬نفر بوده است.

جمعیت به تفکیک سن نیز به این شرح است:
 جمعيت زنان  >>>‌ ۳۴ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۷۲۰ نفر
جمعيت مردان >>> ۳۵ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۵۴۲ نفر 
يعنى ١/٤٩  درصد جمعيت كشور را زنان و ٩/٥٠ درصد را مردان تشکیل می دهند.

 نسبت جمعيت شهرى نیز ٤/٦٨  درصد و نسبت جمعيت روستايى ٥/٣١  درصد اعلام شده است.