سلام
متاسفانه به خاطر تعطيلات عيد نتوانستيم در اين مدت بلاگ را آپديت  کنيم.
 
اما....
 
 
خبر جديد : طبق اخبار واصله گويا قرار است امسال دوره اکسترنی هر ماه از روز يکشنبه (به جای ۴شنبه) شروع شده و روز شنبه (به جای ۳شنبه) با امتحان بخش تمام شود.