تو اين چند روزه كه از عالم اينترنت به دور بوديم عيد غدير خم بود، با عرض پوزش از تاخير ۲۴ ساعته، اين عيد رو به همه تبريك ميگم