نمي دونم سريال پرستاران رو ميبينيد يا نه... اين سريال در كشور استراليا (محل تولید) كلي بيننده داره و اسم اصليش هم All Saints یا همون قدیسان هستش.

حالا به ایناش کاری ندارم. تو این سریال یه پسر پرستار جوون با موهای کوتاه هست (که اسمش یادم نیست) که هی تو کار دکترها دخالت میکنه!؟؟ یادتون اومد؟! خدا به دور تو مملکت ما هم از این پرستارا ماشالله هزار ماشالله زیاد پیدا میشن. البته من اصولا معتقد به سیستم طبقاتی و این حرفا نیستم اما در هر سیستمی هرکس باید در جایگاه تعریف شده اش باشه.

خیلی پیش می اومد که پرستاری سرخود کاری رو انجام میداد و بعد اطلاع میداد که«دکتر من فلان کارو کردم، لطفا اوردرش کنید!!» حالا اگر این اقدام در حد یه همکاری باشه خوبه، اما گاه اشتباهاتی انجام میدادند که وقتی هم اوردر نمیکردی شاکی میشدند!!! حتی یه بار یکیشون دست پیش گرفت و الکی گزارش کرد که «اینترن تلفنی گفت این کارو بکنم اما اوردر نکرد» بله؟!! چی؟!!! من کی گفتم؟!!! البته خب خودش مقصر شناخته شد اما تاثیر بدی در روابط پرستاران و اینترنها گذاشت.

از این بدتر بعضا اظهار نظر میفرمودند که«این باید بستری شه دیگه» و همراهای مریضی رو که اندیکاسیون بستری نداشت به جان ما می انداختند.

....خیلی فضولیهای دیگه هم روش

به نظر من باید اینطور آدمها به نحو مقتضی تنبیه بشن تا هم حساب پرستاران زحمتکش و واقعا هماهنگ و با روحیه تیمی از اینا جدا شه و هم خودشون یه ذره متوجه بشن.