آقا این یعنی چی؟!!! «مشاوره چشم پزشکی از نظر مشاهده حلقه کایزر فلشر» (برای مریضی که یه ذره مس ادرارش بالا بوده اما در سرم نرماله و اصولا حتی چیزی شبیه کایزر فلشر هم در چشمش دیده نمیشود!!!)

>>>>>>>>>>>>>

استاد محترمی یک بار فرموده بودند:«در سلسله مراتب بیمارستانی، اکسترن(استاجر) بعد از گربه بیمارستان قرار میگیرد.»!!!!
۱- آیا اوشان همینطور تلپی و از اول استاد به دنیا آمده بوده اند!!!
۲-گربه -منشا انواع کثافت-  در بیمارستان جایگاه دارد اما انسانی به نام اکسترن (بر فرض که در آینده همکار ایشان نخواهد شد) چنین جایگاهی هم ندارد؟؟!!!

>>>>>>>>>>>>>

رییس محترم دانشگاهی، در زمانهای نه چندان دور از نبود مدیریت در دانشگاه می نالید و معاونان محترمش هم این مساله را تایید کردند.
ما نمی دانیم مدیران دانشگاه چه کسانی بوده اند اما احتمال میدهیم اصغر آقا، آبدارچی آموزش دانشکده و چند نفر دیگر از همدستانشان جزو تیم مدیریت دانشگاه هستند. وگرنه این رییس و مدیران انتصابی‌اش که بیچاره ها از دم کاری به مدیریت دانشگاه ندارند که!!!