۱-در نظر سنجی قبلی در مورد مطالب وبلاگ، تقاضا در درجه اول برای مطالب علمی پزشکی بود که چون سایتهای زیادی برای ارائه اطلاعات پزشکی به صورت گسترده تر و بهتر هستند ما این قسمت را به قرینه بیخیالی حذف می کنیم (البته دلیل اصلیش اینه که خودمان هم حس فوران مطالب علمی را نداریم)
اما خاطرات پزشکی رتبه دوم را به خود اختصاص دادند که سعی می کنیم خاطره بیشتری در اینجا بنویسیم(دلیل اصلیش هم اینه که مثل پیرمردها دوست داریم از جوونی ها و خاطراتمون بگیم)

۲-یک قسمت با عنوان «مطالب قبلی» به ستون سمت راست وبلاگ اضافه کرده ایم که بعضی مطالب قبلی را در آنجا به صورت دستچین قرار داده ایم...تا چه مقبول افتد!

۳-همین