ای ملت بدانید و آگاه باشید که این مدتی که ما نبودیم، کار استکبار جهانی نبود، بلکه کار {...}.... لا اله الا الله ...بیخیال.....

تلفن مبارکه بنا به لطف مخابرات جونم اینا، همینطوری یه مدتی قطع بود و ما جیره و مواجبش را هم پرداخته بودیم...به ۱۱۷ و ۱۱۸ و باقی صد و خورده ای ها هم زنگ زدیم که آن هم حکایت مفصلی است که آخرش به جایی نرسید،خودمان هم ۱۰۰ بار در سرمای خیلی درجه زیر صفر در حالی که(گلاب به رویتان) آب دماغمان به راه بود رفتیم و سیم کشیمان را چک نمودیم،اما چه فایده!؟... بعدش هم کامپیوترمان از درد و غم بی اینترنتی، جز جگر گرفت و سوخت. الان هم که داریم اینها را می نگاریم، در مرکز کامپیوتر بیمارستان هستیم که روی کیبوردش هم حروف فارسی ندارد و پدرمان دارد در میاد تا یک حرف را درست تایپ کنیم. امیدواریم که حال و روزمان را درک بفرمایید.

خیلی چیزها میخواستیم بگوییم، اما باور بفرمایید اینجوری تایپیدن زجر آور است به خدا!!!

فقط بدانید و آگاه باشید که ما زنده بودیم و هنوز هم زنده ایم....

از خجالت جواب کامنتهایتان هم به زودی در می آییم.

همین