آيين نامه پژوهشخانه مباركه:

يكم: پايان نومچه بايد عنوان دهن پركني داشته باشد تا وقتي كه ساير دانشگاهها زارت و زورت پژوهشي راه انداختند ما اين پايان نومچه را همچين بكوبيم تو دهنشان كه ....

دويم: تيريپ…ببخشيد…ترتيب صفحات پژوهش بايد همانطور باشد كه شخص جلالت مآبمان فرموده ايم ولا غير

سيم:  پژوهش بايد حكما ويرگول و نقطه به حد مكفي داشته باشد و پژوهنده بايد آنها را در موضع مناسب خود نهاده باشد (موضع مناسب را در اينجا ما تعيين خواهيم كرد) اين از اخص مطالب است و هركس ويرگول را ناديده بگيرد انگار كه {...} و ما حال چنين مزدوران نفهم بي تربيتي را حسابي اخذ خواهيم فرمود.

چهاريم: انگليسي زباني است مثل فارسي كه آن را به فرنگي مي نويسند، فلذا ترجمه خلاصه پايان نومچه بايد عينا به عين و كلمه به كلمه مثل فارسي آن باشد:

مثال :  "به نظر نمي آيد كه نتيجه دلخواه با داده ها همخواني داشته باشد"

ترجمه:

 It doesn’t come to view that heart-wishing outcome has co-singing with givings

پنجم: محتواي پايان نامه و الباقي قضايا مهم نيست ... هر گلي زدين، بخوره تو سر خودتون

 

آگهي ميان برنومچه اي قجري: (با صداي آب حوضي خوانده شود)

راپورت، دوسيه و تحقيقات شما را مي نگاريم، مريض براتون سنتز مي كنيم، آناليز مطابق با اهداف پايان نومچه خلق مي كنيم و غير و لاغير

 

دستور ويژه وليعهد جلالت مآب براي دارالحكومه بعد از اين (=وليعهد نشين)

از آنجايي كه ولايت تبريز زير قدوم مبارك و در پرتو دم ملوكانه ما از استاندارد و quality of life  بالايي برخوردار است، هيچ رعيتي حق ندارد در تحقيق خود، ميزانهاي مرگ و مير و عوارض و هر چيز كريه و زشت و بي كلاس ديگري را در اين ولايت بالاتر از ميزانهاي جهاني راپورت بدهد كه اگر چنين كند چنانش مي كنيم و الخ.

 

خواننده عزيز، مطالبي كه خوانديد برگرفته از مدارك كشف شده متعلق به دورانهاي پايين سنگي و بالاي سنگي بود كه نشان ميدهد چرا ناگهان تمدن خفن ايران زمين دود شد رفت هوا

در اينجا هرگونه تشابه اسمي، فعلي و حرفي اين مطالب با اشخاص حقيقي و حقوقي به شدت چيز مي شود....آهان ...تكذيب ميشود