در این بلاگ ما قراره هر چی راجع به پزشکی و دانشگاه خودمون هست را بنویسیم ، برای شروع از معرفی چند سایت شروع میکنیم :

 

سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت

سایت وزارت بهداشت ایران

سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

منتظر باشید