چگونه می توانيم کشکی صحبت کنيم؟!!

آیا تاکنون دقت کرده اید که چگونه؟!! ......خب کشکی صحبت کردن که چگونه ندارد....چشمامو روی هم میزارمو ، تو رو به یادم میارم و....شروع میکنم کشکی صحبت کردن.....

توضیح: در ترانه فوق، «تو» با توجه به مرام و مسلک و سن و سالمان قابل تفسیر است

حالا فرض کنید وزیر محترم بهداشت بیاید این مراحل را اجرا کند، آن وقت می آید می گوید که از این به بعد باید زنان را زنان معاینه کنند و مردان را هم مردان.....یعنی طرح جداسازی ( انطباق سابق)

اگر حال و حوصله اش را داشته باشم بعدا در مورد ضروریات و مشکلات و موانع چنین طرحی و در صورت وجود از فواید آن صحبت خواهم کرد، اما باید بگویم که مثل اینکه این دولت نهم خیلی علاقه دارد که آزموده ها را مجددا بیازماید...مگر همین دکتر مرندی چند سال قبل (۱۰ سال قبل تقریبا) تمام زورش را نزد که این کار را بکند...کل نتیجه کارش این بود که با اختراع سهمیه خواهران در رزیدنتی به بي عدالتی های موجود افزودند.

ای کامران جان...ای لنکرانی جان...بابا حداقل وقتی داری حرفی را می زنی از هم مسلکهای قبلیت بپرس که چرا زور زدنهای آنها به نتیجه نرسید.....

بقیه اش فعلا بماند