. خوشمان آمد .و اما پی نوشت:
فوتوبلاگ فخیمه را در آمینوس راه انداختیم، راستش من که عکاس حرفه ای نیستم، بهترین امکانات عکاسیم هم یه دوربین موبایلیه که این آمینوس کنار عکسمون نوعش رو نشون می ده (جل الخالق!!!!!)
خواستیم بعضا یه عکسایی که میگیریم بذاریم اون تو که ملت هم ببینند و اینا. آدرسش هم سر راسته:
http://78med.aminus3.com
/