درس اخلاق پزشکی (و علی الخصوص کلاس آقای عبدالجباری) ممکن نيست بطور همگانی برگزارشود!!!

خب تا اينجاش رو که ميدونستيد اما حالا دليلش چيه؟!

از قرار معلوم آقای عبدالجباری گفته:« من مطالبی رو سر کلاس بيان ميکنم که چون خيلی باز است!! صلاح نيست موقع طرح اين مسائل آقا و خانم با هم حضور داشته باشند» (حضور استاد استثنا است!!)

اين قضيه باعث مشکلاتی هم برای افرادی که درس عفونی هم دارند شد. اما خوشبختانه چون دکتر واعظ در جلسات دوشنبه زياد در مورد حضورغياب سختگيری نميکنند؛ميشود گفت که مشکل تداخل اين دو درس تقريبا حل شده