یه سوال داشتم،شاید اینجا جای مناسبی نباشه اما متاسفانه جوابش رو از طریق جستجوی معمول اینترنتی و غیر اینترنتی! نتونستم پیدا کنم. به خاطر همین اون رو اینجا مطرح میکنم:
کسی میدونه کد مرکز آموزشی 234 متعلق به کجاست؟

ممنون میشم اگر در این مورد کمکم کنید.
_________________________________________
پی نوشت: مطلب طبیبان مدعی آخرین پست دکتر هاریسون در جواب به برخی تهمتها نسبت به جامعه پزشکی رو حتما بخونید.