دیوار نوشته ها در پادگان یک جور رسانه هستند، بعضی از آنها یک نوع پیامند که از سربازان یک دوره به دوره های بعدی منتقل میشوند، بعضی یادگاریهایی شامل نام و نام شهر و شماره دوره نویسنده است، بعضی هاشان هم انتقادات ملایم و گاه طنز آمیزی است که به سیستم نظامی وارد میشود.
جالب است که در اینجا بر خلاف جاهای دیگر مطالب غیر اخلاقی، انتقادات تند و مضامین سیاسی کمتر به چشم میخورند، شاید به دلیل ترس از مجازات یا شاید هم به این دلیل که اینجور نوشته ها را سریع پاک میکنند. در زیر نمونه ای از این دیوار نوشته ها را می خوانید:

فقط هفته اول سخت است، بعدش راه می افتی.

با سرگروهبانها خوب باش تا دوره ات خوش بگذرد

ارشد ها در روزهای آخر {...} [چاپلوس] می شوند

فامیلهای مونث پشه های اینجا را ...... (بدون ویرایش-اصل جمله نقل شده است)

این دوسال از زندگی را پوچ در نظر بگیر/ جواب: اتفاقا مرد میشی/جواب جواب: زرشک/جواب3: آب زرشک/جواب 4: همه تون دیونه اید که رو دیوار اینجا چت راه انداختید/جواب 5: خودت هم که داری اینجا چت می کنی؟

اینجا برای قایم کردن مواد و سیگار شما امن نیست (نزدیک لبه پنجره دستشویی نوشته شده بود)

مواظب خبرچین ها باشید

از وقتی اومدم اینجا،دریا برایم معنی دیگری پیدا کرده

نقطه ضعف دستشان ندهید

ناراحت نباش! راحت می گذرد، فقط اگر به دوست دخترت فکر نکنی!

امروز رفتیم میدان تیر. کلی حال داد - محمد از سبزوار تاریخ ../../..

حتی به دوستت هم اعتماد نکن دنیا خیلی {...} [افتضاح] شده