سلام

۱-در این مدت که نبودم اتفاقات متعددی روی داد! گذری داریم بر عناوین اخبار:

بلیط؟، قطار؟، هواپیما؟،هیچکدوم؟!!!،.... مجبور، زمینی،ساک،وسایل،جمع،سفر، کویر، بندر،.... اوووووه پختیم، یگان کجاست؟، معرفی به بیمارستان،کاغذ بازی، نامه ببر، نامه بیار، کار، اسکان؟، اتاق بدید بابا، علافی، اینجا کجاست؟،.....تکمیل لباس، آرم، علائم، درجه، کار، درمانگاه، بالاخره یه اتاق تو خوابگاه، اثاث کشی، خرت و پرت بخر،..... اوووه پختیم، بیمارستان، درمانگاه، شیفت، میفت، اووه پختیم و الی آخر

۲-روز پزشک با تاخیر دو هفته ای مبارک بر تمام همکاران و غیر همکاران

۳- من چیکار کنم الان؟!!! باز هم پوزش بطلبم.....آخه تکراری شده و دارم شرمنده میشم...بازهم از دوستانی که نتونستم جواب کامنتشونو بدم عذر میخوام

۴- کلی اتفاق متفاق! تو این چند روزه افتاده که الان وقت نیست، انشالله بعدا تعریف میکنم

۵- ....