بحثی در این نیست که سریال اغما از نظر پزشکی سریال اعصاب خرد کنی است...یعنی تک تک کادر پزشکی (مثلا) در این سریال خرچ و خورچ روی اعصابت راه می روند....
اما انصافا از بعضی جهات نوآوری هایی دارد، فیلمنامه اش ابتکاراتی دارد که هرچند می لنگد اما در بیابان نعمتی است.فیلمبرداری و نورپردازیش هم قابل مقایسه با سایر سریالهای کیلویی نیست(پس این سریال را هم کیلویی در نظر گرفتم!!!؟؟).

>>>چک کنید:

http://www.1pezeshk.com/archives/2007/09/post_575.html

http://dr-reza.blogfa.com/post-104.aspx

بانو یانگوم هم که آخرش معلوم نشد بهیار است یا پزشکیار یا پرستار یا چی!!!! اما بالاخره یک پک و پوزی از بانو چویی و دوستانش به هم زد.....البته این تریپ فرار یانگوم با افسر هم بحث های فراوانی را در محافل ادبی برانگیخته!!!! و از آنجایی که ما در حال حاضر هم افسریم و هم پزشک ..بد جوری احساس در هم تنیدگی با این سریال می نماییم.
حالا بگذریم که یانگوم در دوره قبل از کشف فشارخون و بیماری بهجت چنین تشخیص هایی را از کجا صادر میکرده...افسر مین چان گو (یا یک همچین چیزی) را عشق می باشد!!

>>>راستی دقت کرده اید که سریالهایی با محوریت پزشکان یا مسایل پزشکی زیاد شده اند؟