خب

۱-خیلی چیزها میخوام بنویسم ولی چه کنم که همون وحیدی که ذکر خیرش! در چند پست قبل رفت، بیرون کافی نت منتظره که من سریع از جهان مجازی خداحافظی کنم.

۲-بزرگترین مشکلی که این روزها بد جور رو اعصابم میره بحث OTC و عدم تعریف و تعیین ضوابط اون در ایرانه. تقریبا میتونم بگم که این مساله اگر بزگترین مشکل شبکه درمانی ایران نباشه، یکی از اساسی ترین هاست. در این مورد مفصلا روده درازی خواهم نمود(در مستقبل)

۳-خیلی مسائل جالب و مضحک و افتضاحی در قوه بحریه ایران موجود است که نمی دانم آیا میشود آنها را نقل کرد یا نه!!؟؟؟؟ اما چیزهایی هست که اگر بگویم اول یه ۱۰ دقیقه از ته دل میخندید و بعدا میزنید توی سرتان که این چه مملکتی است!!؟

۴-راستی به سلامتی یانگوم هم دارد نفسهای آخرش را(البته از جهت سریالی) میکشد. ولی دلم برای چنین بانوی آشپز خانه دار پزشک متینی که قبل از همه دنیا بری بری و ویتامین و فشار خون و بیماری بهجت و نیز املاح و ریز مغذی های موجود در هر غذا را کشف کرده مسلما تنگ خواهد شد.
راستش من نمیدانم کره ای های عصر یانگوم که هنوز سامسونگ و ال-جی نداشتند چطور لباسهایشان را مرتب میشسته و اتو میکردند!!دیدی لباسهایشان چطور خط اتو دارد و میدرخشد(حتی فقرایشان!)

خب دیگر...مهلت من دارد تمام میشود و من امیدوارم این وحید یکبار که میرود دریا بتواند در جمع کوسه ها راه پیدا کند و زندگی خوبی با آنها بگذراند