۱-مبارک:‌ روز نیروی دریایی را به تمام پزشکان زحمتکش وظیفه نیروی دریایی بویژه خودم تبریک میگویم!

شبکه سه هم که از سر شب تا حالا هی دارد هندوانه زیر بغل بر و بچه های ما میگذارد و من مدام در حال چاق شدن هستم.

۲-نوستالژی: رفتم تبریز...بیمارستان امام...کمتر کسی رو آشنا می دیدم. دانشجوهای دختر و پسر همه جا بودند، هیچ کدوم آشنا نبودند اما رفتارها و حرکات و استرس هاشون برام خیلی آشنا بود......نوستالژی زیر گلوم رو گرفته بود و داشت خفه م می کرد...خوشبختانه دو سه نفر رو تو کتابخونه بیمارستان پیدا کردم، صد البته که اونا هم مثل من زحمتکش وظیفه بودند که برا مرخصی اومده بودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: اصلا سمپاتی را می بینی...همین که من آمدم اینا رو بنویسم دیدم علی جان(پزشک زحمتکش وظیفه نیروی انتظامی) اومده تبریک سوران! ‌نیرو دریایی
علی جان! من مطمئنم وقتی ما نیرو دریایی ها داریم تو دریا ناو می ترکونیم، شما عزیزان هم در پشت جبهه دارید دخل اراذل و اینا رو میاریدو ما اصلا با همین دلگرمی رفتیم ناو بترکونیم! شما خیلی مبارک تر از زحمتکش های ما هستید!