عید کباب! و شب هندوانه! را به ترتیب به تمامی مسلمین و ایرانیان تبریک عرض میکنم.
هر وقت که یکی از این مناسبتها پیش می آمد ملت اینقدر میخوردند که نفسشان بالا نمی آمد، حالا که دو تا مناسبت با هم جمع شده که واویلا.

پیام ایمنی:
مسلمین عزیز و ایرانیان محترم لطفا در مصرف کباب و هندونه وآجیل شورش را در نیاورید که ما هم نصفه شبی هی بیدار نشویم.