چند روز پیش رفتم عضو کتابخانه علوم پزشکی هرمز-گان شدم. هر از گاهی هم میخوام به برنامه های آموزشیش سرک بکشم. و کلا میخوام کماکان ارتباطمو با محیط دانشگاهی حفظ کنم.مخصوصا با دغدغه هایی که تو محیط نظا-می ایجاد میشه....

از وقتی به دانشگاه رفت و آمد میکنم،احساس میکنم برگشتم به گذشته و جوون شدمهرچند دانشگاه کوچیک اینجا قابل مقایسه با دانشگاه خودمون(که ای کاش قدرش رو بیشتر میدونستیم) نیست، اما باز هم وقتی میری و میبینی همه دارن به زبون تو صحبت میکنن احساس زیبایی بهت دست میده

(فکر کنم خیلی نوستالژیک مابانه و پیرمردانه نوشتم این پست رو!)

زیاده باز هم جسارت است!