یه چند روزی یه مطبی می رفتم نزدیک منطقه صنعتی اینجا که اکثرا بیماران کارگر و مهاجران هندی و افغانی و پاکستانی بودند.

* -مریضهای هندی که کلا فارسی بلد نبودند، البته همه شان انگلیسی بلد بودند البته با لهجه وحشتناک هندی. فرض کند طرف میگه؛«عای گچ گولد» به این معنی که آی کچ کلد (من سرما خورده ام)

*-نمی دونم جکهای مرتبط با  «supp..» (همان ش ی ا ف)  را شنیده اند یا نه اما من شخصا یک نمونه جک را تجربه کردم!!!

به این مکالمه توجه بفرمایید:

من: خب من میخواهم برای شما یک شیاف هم بنویسم، میدانید که شیاف چیه؟

دوم: شیاف!؟؟؟ نه. ولی اگه بگی یاد میگیرم.

(...از اینجا به بعد من تمام توضیحات مودبانه مربوطه را بوسیله انواع مترادفهای مودبانه میدهم و سپس....)

من: خب فهمیدی چه جوری؟

دوم: یعنی گفتید چه جوری بخورمش!!!!؟؟؟؟؟

من: نه!!!!! نباید بخوریش...این رو باید از جایی که میری دستشویی استفاده کنی!

دوم:آهان پس بعد از اینکه رفتم دستشویی بخورمش!!!

من: نه نه...اصلا نمی خواد

دوم: نه، توضیح بدید من حتما یاد میگیرم

من: بابا جان اینو اصلا نمی خورن...

دوم:پس چه جوری میخورن؟!!!!

من: