تداخل!!!

و اما نتيجه پی گيری ها در مورد مشکل ناشی از تداخل برنامه اخلاق و عفونی...

طی صحبتهايی که در اين مورد با دکتر واعظ شده بود؛ قرار بود که زمان کلاس ايشون تغيير پيدا کنه تا مساله تداخل حل شه ؛ البته اين قضيه موکول به هماهنگی آموزش ( يعنی عمرا) شده بود.

و اما بشنويد جواب آموزش را: خانم ايمانی پس از رايزنی های مدبرانه؛ به اين صورت از خودشان ابراز وجود در کرده اند:« آقای دکتر که نمی تونه مريضاش رو ول کنه بياد کلاس( توجه: آقای دکتر مثلا هيات علمی هستند). در نتيجه ما هم نمی تونيم غير از ساعات ۲ تا ۴ براتون کلاس بذاريم»

 در مورد مشکل انتخاب واحد اين عزيزان از جناب آقای صالحپور استفتا به عمل آمد که جواب آن بدين شرح است: « با توجه به اين که جلسات تداخل ۸ جلسه و ميزان غيبت مجاز در اخلاق ۴ جلسه است ؛ پيشنهاد ميگردد دانشجويان نيمی از جلسات فوق را از کلاس اخلاق غيبت نمايند و نيمی را از کلاس عفونی . با توجه به اين شرايط انتخاب واحد اين دانشجويان بلا مانع خواهد بود.»

آخرين روش غير رسمی پيشنهاد شده اين است که بچه هايی که اين مشکل را دارند خودشان از لحاظ حضور غياب يه جور با استاد کنار بيايند؛ چون آقای صالحپور و خانم ايمانی و جناب خونيا هر گونه تخفيف در غيبتهای اين عزيزان را غير ممکن دانسته است چون آنها کار غير قانونی نمی کنند.

رايزنی ها با بنی اسراييل ادامه دارد....

فعلا منتظر باشيد ... خبر بقيه دعواهامون رو هم براتون خواهم گفت.