دکتر ایرمان بنده را به آرزونویسی دعوت کرده اند،بسیارتشکر می نمایم از ایشان.و اما آرزوهایم: (دیگه جدی شد)
راستش خیلی بالا پایین کردم دیدم فقط یک آرزو دارم که تمام آرزوهایم در آن می گنجد اینکه بتونم از تمام ظرفیتها  و امکاناتی که خدا بهم داده درست ترین استفاده را ببرم. از ذهن و جسم و وقت و احساساتم درست ترین استفاده را در چار چوب شرایطی که دارم ببرم.
مثلا من خیلی دوست دارم بتونم برای تخصص ادامه تحصیل بدهم. تمام تلاش خودم رو هم خواهم کرد اما پیش بینی همه چیز دست من نیست، بیشتر از قبول شدن در یک رشته خاص، تلاش کردن به حد کافیست که من رو راضی خواهد کرد حتی اگر به نتیجه دلخواهم نرسم.
دعوتنامه:
از همه دوستانم که لینکستان کنار وبلاگ را مزین کرده اند بلا استثنا دعوت می کنم در آغاز سال جدید آرزویشان را بیان بفرمایند.در راستای اینکه تایپ کردن تک تک اسامی بلاگها و هیپر لینک کردن آن اسامی سخت است، ما اینگونه دعوت میکنیم. در صورت عدم اجابت، شخصا اقدام به کامنت گذاری انتحاری در بلاگشان خواهم نمود!