يه چيزی هم ميخواستم بگم.

شما که اين همه زحمت ميکشيد؛ مياييد اين وبلاگ خودتون رو سياحت ميفرماييد.دز قسمت نظرات هم نظرتون رو بفرماييد.نه اينکه تو دانشگاه يا تلفن يا به صورت پی-ام بگيد.

مخصوصا با همکلاسيهای محترم هستم که ميان ميبينن و نظر نميدن. آخه اصلا خوبيت نداره که بيشتر نظرات از بچه های دانشگاههای ديگه است!!