آخه آقای پرشین بلاگ.....شما هم شدی مثل پیکان که سالها تغییری نکرد و وقتی خواست تغییر کند فاتحه اش خوانده شد....آمدی مثلا نوآوری کنی ، کل سیستم را به هم زده ای.....
خود بنده در دیدن وبلاگم مشکل دارم...وبلاگ خیلی از دوستان پرشین بلاگی هم همینطور شده است.....
با این وضع احتمالا تعصبم به پرشین بلاگ را کنار بگذارم و بعد از پنج شش سال بروم یک جای دیگر...شاید...