کامینگ سوون:
 خود آموزی برای خدمت مقدس به روش سریالی یا الگوریتمی یا هر روش دیگر
به زودی..... از همین وبلاگ
 
جزیره هرمز:
دیروز با چند تا از بچه ها رفتیم جزیره هرمز، به جز دو تا دیوار سنگی نمای به اصطلاح قلعه پرتغالی ها! هیچ چیز دیگری نبود تو این جزیره....جالب اینکه همان دم اسکله جزیره نوشته بودند «منطقه نمونه گردشگری جزیره هرمز» و ما در به در دنبال یک بطری آی معدنی خنک میگشتیم.....(دما ۳۷ درجه و رطوبت یه چیزی نزدیک ۱۰۰٪)

نکته:
وطن تو آنجایی است که در آنجا مانند تو می اندیشند.