او در سال 84 با یکی از همکلاسی های سابق خود در دانشگاه شریف ازدواج کرد.

منبع