دیدار واترپولوی قهرمانی باشگاههای اروپا بین ترکیه و سوییس با برد 2-1 ترکیه تمام شد

ب

می شود گفت ترکیه سه -سوییس صفر