راستش میخواستم مجموعه خودآموز خدمت مقدس رو تموم کنم. اما مراجعات مکرری که با جستجوی « کد محل خدمت» یا «کد مراکز آموزشی سربازی» و غیره به بلاگ شد و این مساله که خود من سال پیش در به در دنبال همچین مطالبی می گشتم, باعث شد که این یه پست رو هم اینجا بذارم. (از دوستان به خاطر طولانی شدن مجموعه خود آموز خدمت مقدس عذر میخوام)

این هم کدهای مراکز خدمت نظام وظیفه:


کد 1 : مرکز آموزش ولیعصر تبریز
کد 2 : نیروی انتظامی سعید آباد (آذربایجانشرقی)
کد 5 : کرمان ارتش
05
کد 6 : اراک نیروی انتظامی
کد 12 : مربوط به نیروی انتظامی مرزن آباد چالوسه
کد 35 : نیروی زمینی ارتش تهران آموزشی 01
کد 36 :
نیروی زمینی ارتش تهران آموزشی 02
کد 37 : ارتش نیروی زمینی عجب شیر
کد 38 : ارتش نیروی زمینی ۰۴بیرجند
کد 45 : نیروی زمینی ارتش مراغه

کد 47 : نیروی زمینی ارتش گروه 33 توپخانه پرندک
کد 49 : نیروی زمینی ارتش لشگر 16 زرهی قزوین
کد 75 : وزارت دفاع قزوین
کد 80 : ستاد مشترک سپاه
کد 82 : سپاه مرودشت
کد 87 : نیروی مقاومت سپاه پادگان خاتمی یزد
کد 88 : نیروی هوائی سپاه اردکان
کد 89 : سازمان زندان کرج

کد 94 :سپاه پادگان ولیعصر ساری
کد 135 : سپاه شهید قدوسی یزد
کد 182 : نیروی هوائی تهران ارتش
کد 185 : نیروی زمینی سپاه شهدای کرمانشاه
کد 215 : پادگان شهید پازوکی سپاه (لشکر 27 ) واقع در افسریه
کد 226 : مازاد *
کد 234 : نیروی دریایی حسنرود انزلی
کد 256 : مازاد*


مازاد* :کد مازاد در هر دوره قابل تعریف است و در روز تقسیم هر جا که نیرو لازم بود به آنجا اعزام خواهید شد.

توجه: این کد ها را از جستجو در اینترنت و پرس و جو از دوستانم به دست آورده ام و ممکن است چندان دقیق هم نباشند.ضمن اینکه کد ها هر چند وقت یکبار ممکن است عوض شوند.

____________________________________________________________

مطالب دیگرم در همین زمینه:

مقایسه ۱۹۵ کشور جهان در وضعیت نظام وظیفه

دو عدد داستان فسقلی

دیوارنوشته های پادگان

خود آموز خدمت مقدس ۱ و ۲ و ۳ و ۴