با تشکر از دندون84 که ما رو با دعوتشون به بازی مرگ و زندگی سرافراز کردن:

سوال:اگه 24 ساعت از زندگیت باقی باشه چیکار می کنی؟

اگه فقط 24 ساعت از زندگیم باقی باشه ، اول یه وقت کوچولو میذارم برای مطمئن شدن از این قضیه  (از کجا معلوم شاید راه در رو داشته باشه!!!مژه)  بعد یه حساب کتاب میکنم ببینم به کی مدیونم، کی رو ناراحت کردم و اینا و سعی می کنم یه جوری دینم رو ادا کنم. بعد زنگ میزنم به 2-3 تا آدم نا مرد تا بهشون بگم که خیلی آدمهای بیشعوری هستند و اینکه من خیلی چیزها رو به روشون نیاوردم از زرنگی اونا نیست بلکه از تحمل ما بوده.

بعد با یه تعداد از بهترین و عزیزترین آدمهای طول زندگیم جمع میشیم یه جا و بگو و بخند و آخرش هم از همه شون خداحافظی می کنم و دقیقا یه دقیقه مونده به وقت موعود میرم دراز می کشم و یه آهنگ لایت میذارم و .....خداحافظ


حالا دعوت میکنم از :

نیلوفر خانم (با عرض پوزش از دعوتی که نتونستم اجابت کنم)- علی آقا همذات!-ژاندارک خانم- جوراب بانو!- آقا رضا -دکتر گل پسر