راستی

تا حالا کسی رسما برای نمايندگی کانديدا نشده البته يکی دو نفر گاه و بيگاه يه چيزايی ميگن و بعد منصرف ميشن .اما در هر صورت اينجانب (نماينده سابق) ديگه نماينده نيستم چون نماينده دوره اکسترنی ۱ بودم و حالا هم اکسترنی ۱ تموم شده.

حتی ما قسمتی از کارهای اواخر فيزيوپاتی و اوايل اکسترنی۲ رو هم انجام داديم ولی باور کنيد ديگه بسمونه. البته با اين حساب شايد کلاس بدون نماينده بمونه ولی هيچ اتفاق خاصی نمی افته ، کارهای هر گروه رو سرگروهها ميتونن انجام بدن. باز هم اگه کسی نگران کلاسه ميتونه زحمت نمايندگی رو قبول کنه. به خدا خيلی هم خوشحال ميشيم.