با تشکر از دعوت نسرین خانم:

قوانین شش کلمه ای:

 ۱:عبارت شش کلمه ای را در وبلاگ خود پست کنید.(در صورت لزوم توضیح هم اضافه کنید)

۲:به کسی که شما را به این بازی دعوت کرده است لینک بدهید.

۳:پنج وبلاگ دیگر را لینک بدهید و دعوتشان کنید.

 

دیگر نمان،برو...رفتن رسیدن است.

>>> رفتن بخش مهمی از رسیدن است...حرکت درست به اندازه رسیدن ارزش دارد.

 

دعوت می کنم از :


آ-د-ت

  دندون84

dr-mari

خاطرات استاد فیزیک

اتاق ریاضی