وزیر بهداشت فرمودند: برخورد قضایی با پزشکانی که از تعرفه ها سرپیچی کنند(روزنامه جام جم ۲۵ خرداد۸۷)

ایشان فرمودند: تعرفه های پزشکی اعلام شده توسط وزارت تفاوت چندانی با تعرفه های سازمان نظام پزشکی ندارد

وی افزود: اگر پزشکان از این تعرفه ها  عدول کنند،کم کم وارد فاز برخورد انتظامی میشویم

او گفت: هیچ کس نمیتواند خودش را بالاتر از قانون ببیند

وی ادامه داد: ما هم نصیحت دوستان را گوش کردیم و طبق قانون عمل می کنیم.

کامران جان تاکید کرد: ما عمیقا به قانون اعتقاد داریم.


سوالهایی که برای ذهن کنجکاو بنده ایجاد شده است:

۱- با توجه به گزاره فوق و عبارت «قیمت مایحتاج عمومی در مقایسه با پارسال تفاوت چندانی نداشته است» به نظر شما «چندان» چقدر می تواند باشد؟

۲-برخورد انتظامی چند فاز است؟
الف)یک فاز      ب)سه فاز          ج)خیلی فاز میده     د)فازولیش به شما نیومده

۳-چرا هیچ کس نمی تواندخودش را بالاتر از قانون ببیند:
الف)چون ما بالاتر از قانون نشسته ایم و چشم دیدن کس دیگری را این بالا نداریم.
ب) چون هر کی بالاتر از قانون بشینه شاپره نیشش میزنه
ج) چون بالاتر از قانون رنگی نیست!! (بدون رنگ ها هم که نمی شود دید)
د)چون قانون کتاب ابوعلی سینا است!

۴-آیا برای عمل کردن (چه عملی؟) به قانون نیازی به توصیه دوستان است؟ و در این صورت این دوستان از چه جنسی هستند؟

۵-عمق اعتقاد به قانون را طبق قضیه فیثاغورث متر کنید لطفا.