واقعا میشه خودم رو کنترل کنم و در مورد این شاهکار ننویسم؟ انصافا نمیشه.


گل اول چک در اواخر نیمه اول  توسط کولر (آبسال!!) زده شد. نیمه دوم رو ترکیه با فشار زیادی شروع کرد . اما با خوردن گل دوم تقریبا نفس ترکیه گرفته شد. اما با زدن اولین گل ترکیه در دقیقه ٧۵ و ٢-١ شدن نتیجه  واقعا روحیه و جنگدگی ترکیه شروع شد و دو گل پیاپی در دقیقه ٨٧ و ٨٩ نتیجه رو کاملا عوض کرد.

حاشیه:

پرچم کمک داور پرت شد و شکست! (فکر می کنید جنس پرچم کجایی بوده؟)

دروازه بان ترکیه اخراج شد و تونجای (خط میانی که در شکل هم معلومه) لباس دروازه بانی پوشید.

باز هم مثل بازی قبلی ترکیه، باران شدیدی گرفته بود.(برای رفع خشکسالی از تیم ترکیه دعوت به بازی در ایران بکنیم!)

جمعا ٧ کارت زرد و یک کارت قرمز در طول بازی، نشان دهنده ارزانی کارت در کشور سوییسه!