آیا صاحب عکس زیر را میشناسید؟

این عکس از یک دانشجوی پزشکی در سال ١٩۵١ گرفته شده است. او در آن موقع ٢٢ سال داشت.

صاحب این عکس،البته به خاطر این عکس مشهور نشده...او عکس مشهورتری هم دارد. درحقیقت او صاحب مشهورترین و پراستفاده ترین عکس در تمام تاریخ عکاسی در دنیاست.یعنی این عکس:

بله ... او چه گواراست.

دکتر ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا (Ernesto Rafael Guevara de la serna) متولد ١۴ ژوئن سال ١٩٢٨ در آرژانتین که البته خود را تنها یک آرژانتینی نمی دانست.

او در گواتمالا به مداوا و مراقبت جذامیان می پرداخت. در کنگوی آفریقا و بولیوی و کوبا و مناطق دیگر آمریکای لاتین دوش به دوش آزادیخواهان می جنگید. در سازمان ملل علیه امپریالیسم سخن می گفت و وقتی احساس کرد ممکن است مقامهایی که در دولت کوبا دارد (نظیر وزارت،ریاست بانک مرکزی، سفارت و ...) او را از آرمانهایش جدا کند، همه آنها را بوسید و به همرزم سابقش فیدل کاسترو سپرد تا کماکان در راه آرمانش باشد (و نه آرمانش در راه او)

او فقط پزشک نبود، فقط مبارز هم نبود، فقط سیاستمدار هم نبود...تنها چیزی که می گفت این بود:« مردم را دریاب»

و شاید همین باعث شده تا همان عکس مشهور او (گهگاه در زمینه ای سرخ فام) هم روی تی شرت جوانان آمریکا باشد و هم بالای سر طرفداران افکار عبدالناصر و هم روی جلد مجله های اروپا و هم....

البته منظور من تایید خط فکری سیاسی او نیست، اما هدف مردمی اش و جانفشانی صادقانه اش چیزیست که جهان را به احترام واداشته است.

در این مورد بیشتر بخوانیم:

عکاس این عکس مشهور کیست؟

چه گوارا (به زبان انگلیسی) - چه گوارا (به زبان فارسی)

خداحافظی چه گوارا با کاسترو

دو کتاب از چه گوارا

مرجع لینکهای مرتبط با چه