همکار عزیز جناب دکتر سینا در مطلبی به سخنان عجیب معاون وزیر بهداشت اشاره نموده اند که گفته است:

کسانی که به استناد طب جدید با حجامت مخالفت می‌کنند، یا فواید و محاسن این خدمت را نمی‌دانند و جاهلانه با آن مخالفت می‌کنند یا می‌دانند و عالمانه این خدمت سلامت را مورد هتاکی قرار می‌دهند [...] اگر با وجود طب نوین انتقال خون، نیازی به حجامت نبود لازم نبود انبیا‌ و اولیای دین این قدر بر حجامت تأکید کنند؛ می‌گفتند مردم بروید خون بدهید، دیگر این قدر تاکید بر تاریخ و این‌که چندم ماه حجامت کنید و بر ثواب آن تأکید نمی‌کردند [...] کسانی که با حجامت مخالف‌اند آیا منظورشان این است که انبیا‌ و امامان متوجه نبوده‌اند که چه می‌گویند؟ آیا معتقدند معصومان متوجه تفاوت حجامت با انتقال خون نبوده‌اند؟‌...

دکتر عباس حاجی‌آخوندی


در این رابطه لازم دانستم تا نظری که برای این مطلب گذاشته بودم را اینجا هم نقل کنم:

البته من قصد موافقت یا مخالفت با حجامت رو ندارم (حداقل تا زمانی که مطالعه جامعی در مورد تحقیقات بعمل آمده در این مورد نداشته باشم). اما بحث در مورد نحوه استدلال مشاور محترم وزیر را لازم میدانم:

صرف اینکه روایاتی نقل شده دال بر مفید بودن حجامت نمی تونه دلیل این باشه که هیچ بررسی علمی در مورد حجامت صورت نگیره چون:


1-من تا حالا روایتی ندیدم که خود انبیا مبادرت به انجام حجامت کرده باشند
2- صرف وجود روایت به معنی وجود قول قطعی نیست...خود فقها هم روایات را از نظر مستند بودن و قوت به درجات مختلف تقسیم می کنند
3-حتی اگر واقعا حجامت را به عنوان یک روش درمانی توصیه شده قبول کنیم به این معنی نیست که هر کسی و به هر دلیلی میتواند حجامت کند و برای تمام بیماران می توان این نسخه را پیچید
4-روش انتقال خون در زمان ائمه وجود نداشته که بتوانیم حکم حجامت را با حکم انتقال خون مقایسه کنیم. چه بسا ایشان نیز انتقال خون را توصیه می نمودند
5- آقایان تا کی می خواهند برداشت های غیر کارشناسی خود (که نه مذهبی است و نه طبی)  از روایات و اقوال را به عنوان حکم بدیهی شرعی ارائه کنند؟

حالا چون استامینوفن در صدر اسلام نبوده و روایتی دال بر آن نیست نباید استفاده شود؟!!!

__________________________________________________

قدر عافیت را بدانیم....