فردا دوباره پرواز می کنم و بر می گردم به ولایت تنگه هرمز!!!

طبیعتا نخواهم توانست زیاد کانکت شوم و در نتیجه هر کم و کسری بود باید ببخشید.

_____________________________________________________________

دوستان بلاگفایی: کامنتیدن برای شما خیلی سخت شده ها

همانطور که عرض نموده ام، استفاده از مطالب ناقابل ما با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا سوال نفرمایید.لبخند

پرخاشگر ناشناسی که بسیار اصرار بر مجادله کامنتی دارید!.... در خانه کس است، یک حرف بس است...به خاطر سوءاستفاده امثال جنابعالی، سیستم کنترل کامنتینگ را اختراع کردند.