در این مدتی که بدلیل مشغله و برخی شرایط خاص دسترسی چندانی به اینترنت ندارم،