جناب پیریزیدینت! بطور خودجوش در افتتاحیه پارا المپیک شرکت کردند.

ایشان در پاسخ به این سوال که :«دلیل حضورتان در این افتتاحیه چیست؟» فرمودند:«چرا شرکت نکنم؟!!» واقعا چرا نباید شرکت کنند؟

_____________________________________________________________

پاسخ های خود را برامون بفرستید.

به سهمیه نفت سر سفره ای پاسخندگان دو پیاله اضافه خواهد شد.