سلام

فکر میکنم در این مدتی که بلاگ نصفه نیمه آپدیت میشد، خیلی ها ازش نا امید شدن

ولی نهضت از این به بعد دیگر ادامه دارد.