بومی شدن پذیرش دانشگاه یعنی چه؟

الف) یعنی... داریم بر میگردیم به دویست سال قبل...جهانی شدن هم کشک!

ب) یعنی... دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشگاه تهران از نظر علمی برابر است

ج) یعنی... اساتید دانشگاه ها هم پس باید بومی شوند

د) یعنی... دانشگاه های مادر کشور را اهالی همان شهرها با  پول خودشان ساخته اند و بقیه حقی در آن ندارند.

ه) یعنی... ما پول نداریم خرج خورد و خوراک و خوابگاه دانشجو ها را بدهیم

و) یعنی... ما خوشمان نمیاید دانشجو ها بیایند توی خوابگاه ها جمع شوند بعد سیاسی بشوند و از راه به در شوند، تو خونه جلو چشم بابا ننه شون باشن بهتر تره

ز) یعنی... دانشجوی خونگی=دانشجوی بی دردسر

ح) یعنی... اصلا کی گفته «همه جای ایران سرای من است»؟! ...نخود نخود...هر که رود خانه خود

ت) یعنی... همه چی اصلا بومی بشود، پیریزیدنت هم برود فرماندار گرمسار بشود مثلا!

...... یعنی عدالت

 

در همین راستمان!!!!:

بومی سازی یا خنثی سازی

اعتراض 172 نماینده به نتایج کنکور

9 رشته علوم پزشکی بومی شد

جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی شکایات داوطلبان (مربوط به امنیت ملی!!!!!!)

علت اصلی پذیرفته نشدن نخبگان کنکور از زبان رییس مجلس

آپارتاید علمی را متوقف کنید