بحث من در مورد فرآیندی است که تحت عنوان خدمت مقدس!!! به جوانان مرز و بوم تحمیل میشود....نه لطفا زود قضاوت نکنید، من با مقدسات مشکلی ندارم! حس میهن پرستی ام هم در حد کفایت قوی است. دوره خدمت بنده هم با تمام مشکلاتش گذشته و انصافا خدمت من و سایر دوستان پزشکم با خدمت سایرین بسیار متفاوت بود (هرچند که به گفته دوستی «خدمت وظیفه خوب اصلا نداریم»)

اما نمیتوان چشم بر چنین ستم سیستماتیک فراگیری بست:

سربازان (بویژه سربازان صفر) در سیستم خدمت مثل یک برده دیده میشوند. به آنها نفر
گفته میشود (یعنی تفکر بر اساس واحد شمارش!) به کارهای سخیف و حقیر گمارده میشوند. انواع توهین ها و تنبیهاتی که روی کاغذ غیر قانونی هستند، در حقیقت اجرا میشوند. حقوق یک سرباز صفر چیزی حدود 5 هزار تومان است که در اکثر مواقع آنهم پرداخت نمی شود.

جوانان در بهترین سالهای زندگی خود باید انواع توهین ها و تحقیر ها و ناملایمات جسمی و روحی را تحمل کنند. تغذیه و وضع بهداشتی خوبی نداشته باشند و در عین حال نتوانند دم بزنند. چه بسیار بودند مواردی که از سرگروهبان خود کتک خورده و حتی دچار شکستگی میشدند و در مقابل اصرار ما بر افشای نام ضارب فقط سکوتی آمیخته با ترس را تحویلمان میدادند.

آسایشگاهها معمولا مملو از سوسک و ساس و شپش است و هیچوقت اهمیتی به این مساله داده نشده است (با یکی دیگر از دوستان پزشکم بارها پیگیری کردیم. تلویحا به ما گفتند سربازند ولشان کنید!) غذاها هم از لحاظ ارزش غذایی و بهداشت در حد زیر صفر هستند.

گفتند که "سیگار" محبوب‌ترین تفریح سربازان وظیفه و ایکاش مشکل فقط به همین ختم میشد، متاسفانه پادگانها به یکی از بزرگترین مراکز مصرف مواد مخدر تبدیل شده اند. فکر میکنم فاصله بین خواستن و توانستن (در مورد مصرف مواد!) در پادگانها به چند دقیقه رسیده است.

باز هم بگویم؟.....از سربازانی که به خاطر ترس از سوءاستفاده (توسط مافوق یا هم رده ها) دچار حملات پانیک شده بودند؟ از سربازی که به خاطر چنین مشکلاتی خودکشی کرد و پول تیر را هم از خانواده اش گرفتند....باز هم بگویم؟!!!

شاید به خاطر چنین مطالبی، این وبلاگ مورد لطف ویژه قرار بگیرد، اما جای افتخار دارد اگر آخرین مطلبش همین مطلب باشد.

____________________________________________________________

مطالب قبلی ام در همین زمینه:

مقایسه ۱۹۵ کشور جهان در وضعیت نظام وظیفه

دو عدد داستان فسقلی

دیوارنوشته های پادگان

خود آموز خدمت مقدس ۱ و ۲ و ۳ و ۴