دوست عزیز، آقای ل.ب آمار جامعه زبانی ایران(مربوط به پست قبلی) را غلوآمیز دانسته و با استدلال به این مجادله فورومی، در صد واقعی ترکان ایران را نه 26% بلکه 16% ذکر کرده بودند. با توجه به بحث بر انگیز بودن مساله،خواستم تا در پست مختصری این آمار را بررسی کنم:

بررسی آمارهای قومی در کشور ما از سه طریق میتواند انجام بگیرد:

1-آمار رسمی دولتی
2-آمارها و منابع مستند دیگر
3-محاسبه سرانگشتی (که در لینک مورد نظر آقای ل.ب استفاده شده است.)

1-آمار رسمی دولتی: تا جایی که من می دانم، اولا در آمارگیریهای رسمی و سراسری ایران بررسی از نظر قومی-نژادی انجام نمی گیرد و اگر هم انجام گیرد، آمار آن بطور عمومی منتشر نمی شود. (اگر کسی چنین آماری سراغ دارد، ممنون میشوم که باخبرم کند)

2-آمارهای منابع دیگر باید حداقل دوشرط برای مستند بودن داشته باشند: اولا از طرف قوم گرایان (چه ترک گرا و چه فارس گرا) نباشد. ثانیا مرجع مورد نظر شناخته شده و معتبر باشد و یا به مرجع معتبری استناد کرده باشد.
متاسفانه در جستجوی فارسی بنده به منابع فراوانی برخوردم که هیچیک از دو شرط فوق را نداشتند. میزان تغییرات آمار هم به این شرح بود: 30-80 % فارس، 10-55% ترک، 5-30% کرد،2-15% عرب!!!
و اما منابع انگلیسی زبان:
دائره المعارف بریتانیکا زبان حدود سه چهارم ایرانیها را هند و اروپایی و حدود یک چهارم دیگر را از خانواده زبانهای ترکی معرفی کرده است. این دائره المعارف در مورد ترکیب قومی-نژادی (اتنیک) درصدی ارائه نکرده است.
دائره المعارف ایندوپدیا (پایگاه داده های هند) گستردگی زبانها در ایران را بدین شرح اعلام کرده است: 58% فارسی(یا مشتقات آن) است 26% ترک و 9% کرد و بقیه از سایر زبانها. ترکیب قومیتی هم بدین شرح اعلام شده است: 51% فارس،24% آذری، 8% گیلک و مازندرانی،7%کرد، 3% عرب، 2% لر، 2% بلوچ، 1% هم سایر اقوام.
این اطلاعات برگرفته از سایت و کتاب CIA Factbook است که همین ارقام در آن تکرار شده اند.
درصدهای ارائه شده از طرف سایت وپدیا و Nationmaster و Indexmundi و بسیاری سایتهای دیگر هم دقیقا همین ارقام هستند.
در نتیجه با توجه به اتفاق نظر اکثر منابع بر این آمار، من هم به همان آمار استناد کردم.
آمار قومیتی دیگری که مربوط به کتابخانه کنگره آمریکاست: 60% فارس، 24% خانواده زبانهای ترکی (20% آذری+2% ترک قشقایی+2%ترکمن) 7% کرد، 3% لر، 2% عرب، 2% بلوچ، 2% سایر اقوام.
آمار سایت lexicorient تقریبا متفاوت ترین آمار است که فارس ها را کمتر از نیم (49%) اعلام کرده، آذریها را 18%، 10% کرد، 10% گیلک و مازندرانی،2.4% عرب و مابقی شامل بقیه اقوام از قبیل ترکمن،بلوچ،ارمنی،زازا،بختیاری و غیره.

3-روش سر انگشتی که در آن فوروم استفاده شده و به عدد 16% رسیده نیز اگر برخی اشکالات را نداشت میتوانست حداقل یک معیار تقریبی از آمار اقوام به دست بدهد. اشکالات محاسبه ایشان به این شرح است:

الف) 10% از جمعیت استانهای آذربایجانشرقی، اردبیل و زنجان به جمعیت  فارس، کرد و ارمنی اختصاص یافته و از آن کم شده است! معیار کم کردن این 10% معلوم نیست! جمعیت کرد و ارمنی هم در این سه استان بسیار ناچیز است.
ب)ادعا شده است که در استان تهران کسی به زبان ترکی سخن نمی گویید!!! نگارنده احتمالا اصلا پایش را به تهران نگذاشته است.
ج)از همه عجیب تر محاسبه حداکثر 50% آذربایجانغربی جزو ترکهاست، دلیل این محاسبه نیز اصلا مشخص نیست!
د)از مجموع استانهای فارس،اصفهان همدان و قزوین کلا 1 میلیون نفر ترک قلمداد شده اند. در حالیکه تنها جمعیت ترکان قشقایی استان فارس بالغ بر یک میلیون نفر است (نقل از سخنان اخیر مدیر کل سازمان امور عشایر در شبکه یک)
ه) ایشان در همینجا حساب را جمع زده و 21 استان دیگر کشور را هم بیخیال میشوند! استانهایی مانند گلستان، خراسان شمالی، گیلان و مرکزی و حتی کردستان (بیجار و قروه) و بسیاری دیگر از مناطقی که سکنه بومی یا مهاجر ترک دارند.

در پایان:

>>> از دوست عزیزم ل.ب تشکر می کنم که با کامنت خود من را به جستجوی بیشتر در این مورد وا داشتند. امیدوارم با توضیحات فوق قانع شده باشند و اگر منبع مستندتری در اختیار دارند من را هم بی خبر نگذارند.