در راستای سیاستهای سهمیه سازانه وزارت فخیمه بهداشت (زیر مجموعه دولت عدالت محور) که برای هر دسته ای سهمیه ای ساخته اند، اضافه نمودن سهمیه های زیر را به امتحان رزیدنتی آتی پیشنهاد می نماییم:

سهمیه برای پزشکان بالای 70 ساله برای احترام به پیش کسوتان

سهمیه برای پزشکان با سابقه زیر 3 ماه برای تحقق شعارهای جوانگرایی

سهمیه برای متاهلین در راستای ترغیب جوانان به ازدواج

سهمیه برای مجردین برای اینکه شاید رزیدنت بشن و برن با یه دکتر دیگه ازدواج کنن (ایضا ترغیب جوانان به ازدواج)

سهمیه برای نامزدین! تا حواسشون به درس و مشقشون باشه

سهمیه برای آبدارچی های وزارت فخیمه برای احقاق حقوق مستضعفین

سهمیه با طعم فلفل برای کسانی که تندشو دوست دارن

سهمیه سرکه نمکی برای عزیزان با نمک!

سهمیه برای مهندسا

...برای هنرمندا

...برای جوونا

...عطر رزیدنتی...عطر جوانی....

با بیش از 20 رایحه در خدمت دوستداران رایحه خوش !

.....ببخشید مثل اینکه خط رو خط شد!

___________________________________________________________________

سهمیه های جدیدتر، با پیشنهاد دوستان:

سهیمه برای بچه های مسئولین(در جهت افزایش انگیزه ابوی محترمشان در خدمت گذاری به ملت!)

سهمیه برای کمک بهیاران محترم در رشته فوق جراحی قلب (احتمالا برای بومی سازی دانش قلب!)

سهمیه برای خارج از کشور (احتمالا برای غیربومی سازی دانش!)

سهمیه ی ویژه برای دانش آموزان مناطق محروم در جهت پیدا کردن استعداد های درخشان

سهمیه برای وزرای آینده که به جای مدرک تقلبی از دانشگاه آکسفورد از همین دانشگاه های خودمون یه تخصصی بگیرن تا آبرو ریزی نشه (طبابت که نمیکنن وزارت میکنن فوقش)

سهمیه برای ملت مظلوم {...} برای همبستگی با {...} (با پوزش بدلیل سانس-ور اعمال شده)

سهمیه برای {...} برای همبستگی هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه

سهمیه برای ایدزی ها جهت افزایش امید به زندگی !

سهمیه فروشی (غیر یارانه ای!) برای اقشار پردرآمد جامعه!

___________________________________________________________________

پ.ن: سهمیه های پیشنهادی خود را ارسال فرمایید تا به لیست اضافه شوند.