کاش مغز ما هم یک چیزی مثل Ctrl + Alt + Delete داشت تا موقع هنگ کردن، لیست افکار را می دیدیم و آنهایی را که not responding  بودند، end process می کردیم!!!

از دست نوشته های یک کرم مانیتور!

___________________________________________________________________

پ.ن:در مورد پست قبلی، انتظار این همه اندیشه طنزناکانه و خلاقانه را نداشتم. از همه دوستان تشکر می کنم.